Προϋποθέσεις για μια σωστή Συστατική Επιστολή

Για να είναι ορθή η Συστατική Επιστολή είναι χρήσιμες οι εξής βασικές προϋποθέσεις:

  1. Η Συστατική επιστολή που καταθέτετε να είναι πρωτότυπη. Στην περίπτωση αντιγράφου της επιστολής ίσως θεωρηθεί από τον υπεύθυνο αξιολόγησης ότι δεν είναι πιστό αντίγραφο της πρωτότυπης Συστατικής επιστολής.
  2. Ο συντάκτης της επιστολής να γνωρίζει τον λόγο που χρειάζεται ο ενδιαφερόμενος την επιστολή και εάν πρόκειται για εμπιστευτική επιστολή. Στην περίπτωση εμπιστευτικής επιστολής θα πρέπει να αναφέρετε στο επάνω μέρος της επιστολής και συνήθως αποστέλλεται απευθείας στο Ίδρυμα ή στην επιχείρηση.
  3. Η ημερομηνία της επιστολής να είναι πρόσφατη διότι εάν έχει παλαιότερη ημερομηνία ενδέχεται ο αξιολογητής να προβληματιστεί για το λόγο που χρησιμοποιείται η παλιά και γιατί δεν υπάρχει νεότερη.

Πηγή

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License