Δείγμα Συστατικής επιστολής για μεταπτυχιακό

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Εμπιστευτικό

Συστατική επιστολή για την/τον κυρία/ο όνομα – επώνυμο φοιτήτριας/τη

Η/Ο κυρία/ος όνομα – επώνυμο φοιτήτριας/τη υπήρξε προπτυχιακή φοιτήτριά/της μου στο Τμήμα ονομασία τμήματος του Ιδρύματος από το έτος έναρξης σπουδών, όταν ξεκίνησε τις σπουδές της/του στο ονομασία Ιδρύματος και η πόλη που ανήκει, ονομασία σχολής φοίτησης. Ειδικότερα, παρακολούθησε το μάθημα/τα μου «ονομασία μαθήματος ή μαθημάτων».

Η/Ο κυρία/ο όνομα – επώνυμο φοιτήτριας/τη είναι άριστη/ος φοιτήτρια/της βαθμολογικά ανήκει στο 10% της τάξης της/του. Είναι ικανή/ος να μετατρέπει τις γνώσεις της/ του σε συνδυασμό με την διανοητική ικανότητα της/του σε πρακτικό επίπεδο. Επιπλέον, διαθέτει Οργανωτική ικανότητα και άριστη συνεργασία με τους συμφοιτητές της/του.

Η/Ο κυρία/ο όνομα – επώνυμο φοιτήτριας/τη πιστεύω ότι είναι μία/ένας πολύ ώριμη/ος, έχει αφοσίωση στην εργασία της, εργάζεται σκληρά με συγκεκριμένους στόχους. Η προσαρμοστικότητα η υπομονή και η επιμονή σε νέες καταστάσεις αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της/του. και είναι αγαπητή/τος μεταξύ των συμφοιτητών της/του.

Συνιστώ ανεπιφύλακτα την/τον όνομα – επώνυμο φοιτήτριας/τη για μεταπτυχιακές σπουδές στο πανεπιστήμιό σας και ελπίζω η αίτησή της/του να γίνει δεκτή.

Υπογραφή

όνομα και επώνυμο καθηγητή

Καθηγητής Τμήματος ονομασία τμήματος Ιδρύματος

[* http://goo.gl/z3kKvl Πηγή]

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License