Για προσλήψεις Δημοσίου

Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.
Πληροφορίες σχετικά με προκηρύξεις θέσεων εργασίας και διαγωνισμούς στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Δημοσιογραφικά
Ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Εσωτερικών για Προκηρύξεις Οργανισμών του Δημοσίου και των φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Diorismos.gr
Ειδησεογραφικό Δίκτυο με πληροφορίες σχετικά με την Εκπαίδευση, την Εργασία και την Επιχειρηματικότητα.

Εθνικό Τυπογραφείο
Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν τεύχη προκηρύξεων από την εφημερίδα της κυβερνήσεως σχετικά με διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)
Πληροφορίες για προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (stage), ενίσχυσης ανέργων και για θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
Στοιχεία επικοινωνίας

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License