Τύποι (ή μέθοδοι) συνεντεύξεων
  1. Μη σχεδιασμένη (ελεύθερη συνέντευξη)
  2. Τυπική, σχεδιασμένη ή δομημένη συνέντευξη
  3. Συνέντευξη ανάλυσης υποθετικής συμπεριφοράς (situational interview)
  4. Συνέντευξη ανάλυσης (πραγματικής) συμπεριφοράς (behavioral description interview)
  5. Συνέντευξη από επιτροπή
  6. Συνέντευξη μέσω Η/Υ
  7. Τηλεφωνική συνέντευξη
  8. Συνέντευξη ψυχολογικής πίεσης
  9. Group – panel interview κ.α.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License