Δωρητές & Χορηγοί
  • Το πρόγραμμα ως Δράση του Δικτύου Πρωτοπόρων Υπαλλήλων του Future Library υποστηρίζεται από την ομώνυμη ΑΜΕ.
  • Επιμελητήριο Βοιωτίας: δωρεά βιβλίων με θέμα την εργασία, την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα στη Βιβλιοθήκη Λιβαδειάς από το 2014
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License