Εταιρείες εξεύρεσης ανθρώπινου δυναμικού

ADECCO
Η Adecco αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην παροχή υπηρεσιών ανθρωπίνου δυναμικού με δραστηριοποίηση στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Στο δικτυακό της τόπο μπορείτε να αναζητήσετε θέσεις εργασίας και να καταχωρήσετε το βιογραφικό σας.

ADVANTAGE CONSULTING (Θεσσαλονίκη)
Παροχή λύσεων στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού, Ανακοινώσεις θέσεων εργασίας, Δυνατότητα καταχώρησης βιογραφικού.

ALPHA PLAN (Θεσσαλονίκη)
Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, ανακοίνωση θέσεων εργασίας, δυνατότητα καταχώρησης βιογραφικού.

BOYDEN HELLAS
Το ελληνικό τμήμα μιας πολυεθνικής εταιρείας συμβούλων με εξειδίκευση στην εξεύρεση στελεχών για τον Χρηματοοικονομικό, Φαρμακευτικό, Τουριστικό και Τηλεπικοινωνιακό χώρο. Δυνατότητα καταχώρησης βιογραφικού.

CONTAX A.E.
Εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. Ασχολείται με την κάλυψη θέσεων πελατών της εταιρείας.

CORNERSTONE ATHENS
Εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. Ασχολείται με την κάλυψη θέσεων πελατών της εταιρείας.

CRÈME DE LA CRÈME HELLAS
Εταιρεία που αναλαμβάνει για λογαριασμό εταιρειών στην Ελληνική Αγορά την στελέχωση των οργανισμών τους τόσο σε Μόνιμη όσο και σε Προσωρινή βάση. Ανακοινώσεις θέσεων εργασίας, Δυνατότητα καταχώρησης βιογραφικού.

DELOITTE & TOUCHE HELLAS
Από τις μεγαλύτερες εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στον κόσμο με δραστηριότητες σε διάφορους παραγωγικούς τομείς.

DRM STYLIANOU SA
Ανακοινώσεις θέσεων εργασίας στη ίδια την εταιρεία ή θέσεις για λογαριασμό πελατών της DRM. Δυνατότητα καταχώρησης βιογραφικού.

ERNST & YOUNG
Πληροφορίες για τη δυνατότητα απασχόλησης σε μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στον κόσμο και για προγράμματα πρακτικής άσκησης (internships).

GRANT THORNTON
Το ελληνικό τμήμα μιας πολυεθνικής εταιρείας παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. Ασχολείται και με την κάλυψη θέσεων πελατών της εταιρείας.

HR QUEST – ALEXANDER HUGHES GREECE
Ευκαιρίες εργασίας, δυνατότητα καταχώρησης βιογραφικού σημειώματος.

HRNet CONSULTING
Πληροφορίες για θέσεις εργασίας, παροχή υπηρεσιών επιλογής και αξιολόγησης προσωπικού, χρήσιμες συμβουλές σταδιοδρομίας.

ICAP Career
Πληροφορίες για θέσεις εργασίας, προώθηση στελεχών σε μέσες και υψηλές θέσεις για λογαριασμό των πελατών της, ο δικτυακός της τόπος δίνει τη δυνατότητα στους υποψήφιους να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στη Βάση της ICAP.

IN GROUP A.E. HR SOLUTIONS
Πληροφορίες για θέσεις εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης, παροχή υπηρεσιών επιλογής και αξιολόγησης προσωπικού, συμβουλές σταδιοδρομίας.

ISON PSYCHOMETRICA
Εταιρεία η οποία παρέχει υπηρεσίες αξιολόγησης προσωπικού, και υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού

ISS HUMAN RESOURCES A.E.
Εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. Ανακοινώσεις θέσεων εργασίας, Δυνατότητα καταχώρησης βιογραφικού.

KPMG
Από τις μεγαλύτερες εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στον κόσμο με δραστηριότητες σε διάφορους παραγωγικούς τομείς.

MAN POWER TEAM GR
Μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην παροχή υπηρεσιών ανθρωπίνου δυναμικού με δραστηριοποίηση στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Στο δικτυακό της τόπο μπορείτε να αναζητήσετε θέσεις εργασίας και να καταχωρήσετε το βιογραφικό σας.

PRICEWATERHOUSE COOPERS
Πληροφορίες για τη δυνατότητα απασχόλησης σε μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στον κόσμο και για προγράμματα πρακτικής άσκησης (internships).

SELECT INTERSERVICES SA
Εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρωπίνου δυναμικού με δραστηριοποίηση στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Στο δικτυακό της τόπο μπορείτε να αναζητήσετε θέσεις εργασίας και να καταχωρήσετε το βιογραφικό σας.

STEDIMA BUSINESS CONSULTANTS
Εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. Ανακοινώσεις θέσεων εργασίας, Δυνατότητα καταχώρησης βιογραφικού.

TREK (Θεσσαλονίκη)
Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, ανακοίνωση θέσεων εργασίας, δυνατότητα καταχώρησης βιογραφικού.


ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Α.Ε.

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΡΙΕΡΑΣ (Θεσσαλονίκη)
Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, Συμβουλευτική καριέρας, δυνατότητα καταχώρησης βιογραφικού.

ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ (Ηράκλειο Κρήτης)
Συμβουλευτικές υπηρεσίες, ανακοίνωση θέσεων εργασίας, δυνατότητα καταχώρησης βιογραφικού.

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License