Βιβλιογραφία: Περιοδικός τύπος

Τον παρακάτω περιοδικό τύπο (εφημερίδες, περιοδικά κλπ.) αναζητήστε τον στις Βιβλιοθήκες, ή ζητήστε να τον προμηθευτούν!
Για περισσότερα στοιχεία του κάθε βιβλίου κάντε κλικ στον τίτλο

  1. Neoleia.gr - ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
  2. Skywalker,gr - Free Press (μπορείτε να βρείτε την εβδομαδιαία έκδοση στις Βιβλιοθήκες που υλοποιούν το πρόγραμμα)
  3. Εφημερίδα Έθνος / Εργασία : Μικρές και μεγάλες αγγελίες για θέσεις εργασίας.
  4. Εφημερίδα Ελευθεροτυπία: Ένθετο "Εργασία & Ασφάλιση"
  5. Εφημερίδα Τα Νέα – Μικρές Αγγελίες: Μικρές και μεγάλες αγγελίες για θέσεις εργασίας.
  6. Εφημερίδα Χρυσή Ευκαιρία : Μικρές και μεγάλες αγγελίες για θέσεις εργασίας.

Περιοδικό τύπο που προτείνετε

Προσθέστε εφημερίδες, περιοδικά κλπ. που γνωρίζετε και θα θέλατε να είναι στην παραπάνω λίστα.

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License