Βιβλιογραφία: Νομοθεσία

Τα παρακάτω βιβλία αναζητήστε τα στις Βιβλιοθήκες, ή ζητήστε να τα προμηθευτούν!
Για περισσότερα στοιχεία του κάθε βιβλίου κάντε κλικ στον τίτλο

  1. Αναγκαστικές προσλήψεις ατόμων ειδικών κατηγοριών
  2. Εργατική Νομοθεσία
  3. Εργατικό Δίκαιο. Επιτομή
  4. Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας. Ζητήματα ισορροπίας αναγκαστικού δικαίου και ιδιωτικής βουλήσεως
  5. Το αλφαβητάρι του εργαζόμενου. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των εργαζομένων και των εργοδοτών]

Βιβλία που προτείνετε

Προσθέστε βιβλία που γνωρίζετε και θα θέλατε να είναι στην παραπάνω λίστα.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License