Βιβλιογραφία: E-books

Τα παρακάτω βιβλία μπορείτε να τα βρείτε ή διαβάσετε online.
Μεταβείτε στο κάθε βιβλίο κάνοντας κλικ στον τίτλο

  1. Ανεργία και τρόποι καταπολέμησής της - Νέα Επαγγέλματα
  2. 333 Απλοί Τρόποι για την Αντιμετώπιση της Κρίσης
  3. Έκθεση ∆ιερεύνησης των Μορφών Ευέλικτης Απασχόλησης που Εφαρµόζονται στο ∆ιεθνές και Ευρωπαϊκό Επίπεδο
  4. Η ανεργία στην Ελλάδα από το 1980 έως σήμερα
  5. Μικρός οδηγός δικαιωμάτων ανέργων #2
  6. Οδηγός Καριέρας

E-books που προτείνετε

Προσθέστε links βιβλίων που γνωρίζετε και θα θέλατε να είναι στην παραπάνω λίστα.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License