Βιβλιογραφία: E-books

Τα παρακάτω βιβλία μπορείτε να τα βρείτε ή διαβάσετε online.
Μεταβείτε στο κάθε βιβλίο κάνοντας κλικ στον τίτλο

  1. Ανεργία και τρόποι καταπολέμησής της - Νέα Επαγγέλματα
  2. 333 Απλοί Τρόποι για την Αντιμετώπιση της Κρίσης
  3. Έκθεση ∆ιερεύνησης των Μορφών Ευέλικτης Απασχόλησης που Εφαρµόζονται στο ∆ιεθνές και Ευρωπαϊκό Επίπεδο
  4. Η ανεργία στην Ελλάδα από το 1980 έως σήμερα
  5. Μικρός οδηγός δικαιωμάτων ανέργων #2
  6. Οδηγός Καριέρας

E-books που προτείνετε

Προσθέστε links βιβλίων που γνωρίζετε και θα θέλατε να είναι στην παραπάνω λίστα.

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License