Τί είναι η υπηρεσία "Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη" και που απευθύνεται;

Οι Βιβλιοθήκες από τη φύση τους συγκεντρώνουν σε οποιαδήποτε μορφή και μέσο την πληροφορία και την οργανώνουν κατάλληλα με επιστημονικές μεθόδους και πρότυπα. Γι’ αυτό οφείλουν ως φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης να παράσχουν την πληροφορία και τη γνώση γενικότερα στους χρήστες τους με τον καλύτερο και πλέον αποτελεσματικότερο τρόπο, άπτοντας όλους τους τομείς της ανθρώπινης γνώσης, όχι μόνο στα μέλη της τυπικής εκπαίδευσης (μαθητές, φοιτητές κλπ.) αλλά και σ τους δια βίου μαθητευόμενους (lifelong learners), δηλ. σε όλους! Επίσης, οι Βιβλιοθήκες είναι ο πλέον δημοκρατικός, και ίσως ο μοναδικός δημόσιος χώρος ανοιχτός, προσβάσιμος σε όλους, χωρίς προκαταλήψεις, χωρίς αποκλεισμούς. Οι νέες τεχνολογίες και η υλικοτεχνική υποδομή με τα Κέντρα Πληροφόρησης, τα Media Labs και η πολύχρονη εμπειρία του προσωπικού συμπληρώνουν και ενισχύουν την παροχή σύγχρονων και ποιοτικών υπηρεσιών.

Οι παραπάνω ιδιότητες και οι σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας και του κοινού των Βιβλιοθηκών σε καιρό κρίσης με πολλά δεινά για τη χώρα μας, απαιτούν την ένταξη μιας νέας υπηρεσίας στις Βιβλιοθήκες που θα ανταποκρίνεται στο πλέον μείζον πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο πολίτης σήμερα: την ανεργία. Απάντηση σ’ αυτό το αίτημα αποτελεί το πρόγραμμα "Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη". Η υπηρεσία προσφέρει δωρεάν εξειδικευμένα σεμινάρια σχετικά με την αναζήτηση και γενικά την αγορά εργασίας. Ο σκοπός της είναι η υποστήριξη και καθοδήγηση των μελών της κοινότητας να αντεπεξέλθουν ικανοποιητικά στις εξαιρετικά δύσκολες συγκυριακές και ανταγωνιστικές συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εργασίας , χωρίς όμως το γραφειοκρατικό προσωπείο των άλλων υπηρεσιών και φορέων της πολιτείας.

Σε ποιους απευθύνεται

  • σε άτομα που βρίσκονται στο στάδιο αναζήτησης εργασίας και ενδιαφέρονται να αποκτήσουν τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες (την προετοιμασία βιογραφικού σημειώματος, τα διαδικτυακά εργαλεία, τη συμμετοχή σε συνεντεύξεις, τα εργαλεία αναζήτησης εργασίας, τη γνώση για τη λειτουργία της αγοράς εργασίας, τις θέσεις εργασίας, κλπ.) για να διεκδικήσουν με αξιώσεις το αυτονόητο: μια θέση στην αγορά εργασίας.
  • σε εκείνους που δεν ενδιαφέρονται για εξαρτημένη εργασία αλλά για το ελεύθερο επάγγελμα, την αυτό-απασχόληση, τα startups, τα επιδοτούμενα προγράμματα κλπ.

Ποιοι είμαστε; Πότε και Που;

Το πρόγραμμα διεξάγεται στα πλαίσια της Δράσης Future Library «Audience Development» στο πλαίσιο της συνεργασίας του Future Library με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, και συντονίζεται από την Αικ. Κεράστα, στέλεχος της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Λιβαδειάς και μέλος του «Δικτύου Πρωτοπόρων Υπαλλήλων Βιβλιοθηκών» του προγράμματος αυτού.

Ξεκίνησε την πιλοτική λειτουργία του τον Απρίλιο του 2013 σε 4 βιβλιοθήκες της Στερεάς Ελλάδας, ενώ το 2014 επεκτείνεται με την ένταξη στο πρόγραμμα και άλλων Βιβλιοθηκών από όλη σχεδόν τη χώρα, όπου θα παράσχουν την υπηρεσία στο κοινό τους, αφού υπάλληλοι ή/και εθελοντές του θα έχουν παρακολουθήσει εξειδικευμένα επιμορφωτικά σεμινάρια στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λιβαδειάς.

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License